Πελάτες


Σε ποιούς απευθυνόμαστε:

 • Στη βιομηχανία
 • Στρατιωτικές εγκαταστάσεις
 • Πολεμική βιομηχανία
 • Δημόσιους οργανισμούς
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Νοσηλευτικά ιδρύματα
 • Εκπαιδευτικά ιδρύματα

Βιομηχανία

 • Χημική
 • Επεξεργασίας μετάλλου
 • Τροφίμων
 • Φαρμάκων, απορρυπαντικών - καλλυντικών
 • Διυλιστήρια
 • Μεταλλουργικών προϊόντων