Προφίλ


Η ελληνική εταιρεία ARVIS εξειδικεύεται σε θέματα διαχείρισης τοξικών αποβλήτων.
Η ARVIS- ZIMMERMANN συνδυάζοντας την επιμέρους εμπειρία των μετόχων της διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία, τον κατάλληλο εξοπλισμό, τους ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες και την πολύτιμη εμπειρία, ώστε να είναι σε θέση να αναλάβει την διαχείριση ειδικών και τοξικών αποβλήτων στον ελληνικό χώρο.

Τομείς δραστηριότητας


  • Υπηρεσίες διαχείρισης, επεξεργασίας και ανακύκλωσης απορριμμάτων και επικινδύνων - τοξικών αποβλήτων
  • Μελέτη, κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων σχετικών με την επεξεργασία απορριμμάτων και επικινδύνων αποβλήτων
  • Μελέτες και έργα για την απορρύπανση και αποκατάσταση περιβάλλοντος


Είδη αποβλήτων και τρόποι διάθεσης


  • Πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB's)
  • Υγρά απόβλητα που περιέχουν βαρέα μέταλλα
  • Γεωργικά φάρμακα και εντομοκτόνα